Šodienas komisijas sēdē tika skatīts jautājums par iespējamu mediju ietekmēšanu un prettiesiskām manipulācijām ar sabiedrisko viedokli. Uz sēdi ieradās aicinātie lielāko mediju apvienību pārstāvji, kuri sniedza savu vērtējumu par prettiesisku manipulāciju ar sabiedrisko viedokli, izmantojot masu informācijas līdzekļus. Latvijas Žurnālistu savienību sēdē pārstāvēja tās valdes priekšsēdētājs Juris Paiders un valdes loceklis Imants Liepiņš, bet Latvijas Žurnālistu asociāciju – tās valdes priekšsēdētāja Rita Ruduša un valdes locekle Anda Rožukalne. Ierosinājumus par nepieciešamajiem likumdošanas grozījumiem mediju jomā sniedza Kultūras ministrijas Mediju nodaļas vadītāja Aiga Grišāne.

Šobrīd Kultūras ministrijā ir izveidota darba grupa, kura apkopo nepieciešamos likumdošanas grozījumus mediju jomā, lai tos iesniegtu apspriešanai Ministru kabinetā. Dotajā brīdi likums ir ļoti liberāls un neregulē interešu konfliktu starp medijiem un politiķiem. Lai uzlabotu mediju neatkarību, tiek apsvērta ideja par mediju atbalsta programmas izveidi. Lai mediju īpašniekus padarītu caurskatāmākus, nepieciešams ieviest jaunu regulējumu, un izveidot mediju reģistru - ar mērķi publiskot visus patiesā labuma guvējus. Kultūras ministrijas ieskatā lielāka loma jāpiešķir mediju pašorganizācijai, pieņemot vienotu žurnālistu ētikas kodeksu un izveidojot mediju ombudu.

Tika uzklausīts Imanta Liepiņa ziņojums par žurnālā “IR” publicēto sarunu fragmentos paustās informācijas atbilstību faktiem, kurā secināts, ka vairāk nekā 75% gadījumu minētā informācija nav apstiprinājusies ar faktiem. Ņemot vērā šo ziņojumu, uz nākošo Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdi tiks uzaicināti žurnāla “IR” pārstāvji, lai uzklausītu viņu skaidrojumus.

 

Uzklausot domnīcas Providus eksperta Valta Kalniņa ziņojumu par jēdziena “valsts nozagšana” teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, tika iegūtas būtiskas atziņas, kas palīdzēs komisijas tālākā darbībā. Arī Valts Kalniņš norādīja, uz jau iepriekšējās komisijas sēdēs diskutēto, ka nepieciešams pieņemt tā dēvēto “lobisma likumu”, kas noteiktu lobēšanas pamatprincipus.

Šīs dienas sēdē piedalījās arī Mārupes novada domes deputāts Edgars Jansons, kurš sniedza savu komentāru par atsevišķiem žurnālā “Ir” publicētajiem “Rīdzenes sarunas” fragmentiem, skaidrojot savu nostāju cīņā pret iespējamām “valsts nozagšanas” darbībām. Komisija aicina ikvienu, kura rīcībā ir kāda informācija, kas var noderēt komisijas darbā, to sniegt.

 Sēdē piedalījās arī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ilze Cīrule un dienesta pārstāvji, kuri apliecināja gatavību sadarboties ar parlamentārās izmeklēšanas komisiju un sniegt atbalstu tās darbā.

Komisijas nākamās sēdes dienas kārtībā ir jautājums par iespējamu mediju ietekmēšanu un prettiesiskām manipulācijām ar sabiedrisko viedokli. Uz nākamo sēdi ir aicināti lielāko mediju apvienību pārstāvji, kuri sniegs savu vērtējumu par prettiesisku manipulāciju ar sabiedrisko viedokli, izmantojot masu informācijas līdzekļus, teorētiskiem un praktiskiem veidiem un izpausmēm. 

 

 

2017. gada 11. septembrī plkst. 10:00 (Jēkaba iela 6-8, 207.telpa, Rīga) notiks Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911 (turpmāk – Komisija) atklātā sēde.

Šajā sēdē tiks izskatīti sekojoši jautājumi:

1. “Valsts nozagšanas” sabiedriski politiskie aspekti. “Valsts nozagšanas” teorētiskie un praktiskie aspekti Latvijā.

Komisija uzklausīs PROVIDUS eksperta Valta Kalniņa kā šos jautājumus visplašāk un visdziļāk pētījušā un šajos jautājumos viskompetentākā speciālista viedokli.

            Esam saņēmuši arī Edgara Jansona piekrišanu palīdzēt noskaidrot, vai 2010. gadā ir vai nav noticis kukuļa izspiešanas mēģinājums, kas, iespējams, varētu būt saistāms ar Andra Amerika un Leonīda Loginova darbībām attiecībā uz velkoņa pakalpojumu sniegšanu Rīgas brīvostā.

2. Valsts ieņēmumu dienesta atbalsts Komisijas darbam.

Lai sekmētu Komisijas izvirzīto mērķu sasniegšanu, Komisijas locekļi vēlas uzdot jautājumus Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektorei Ilzei Cīrulei par Valsts ieņēmumu dienesta atbalstu Komisijas darbam.

Katrai sēdei tiešraidē varat sekot līdzi Saeimas mājaslapā.

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911 pirmajā sēdē par tās vadītāju ceturtdien, 27.jūlijā, ievēlēta Inguna Sudraba. 

Savukārt par komisijas sekretāru šodien ievēlēts deputāts Mārtiņš Šics. 

Izmeklēšanas komisijā strādās arī deputāti Ritvars Jansons, Andrejs Judins, Ainārs Mežulis un Igors Pimenovs. 

Saeima komisiju izveidoja šī gada 21.jūlijā pēc 35 deputātu pieprasījuma, un tās darbības laiks sākotnēji būs seši mēneši. 

Satversme noteic, ka Saeimai jāieceļ noteiktiem gadījumiem parlamentāriskas izmeklēšanas komisijas, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas locekļu.

 

Saeimas Preses dienests