2017. gada 11. septembrī plkst. 10:00 (Jēkaba iela 6-8, 207.telpa, Rīga) notiks Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti kriminālprocesā Nr.16870000911 (turpmāk – Komisija) atklātā sēde.

Šajā sēdē tiks izskatīti sekojoši jautājumi:

1. “Valsts nozagšanas” sabiedriski politiskie aspekti. “Valsts nozagšanas” teorētiskie un praktiskie aspekti Latvijā.

Komisija uzklausīs PROVIDUS eksperta Valta Kalniņa kā šos jautājumus visplašāk un visdziļāk pētījušā un šajos jautājumos viskompetentākā speciālista viedokli.

            Esam saņēmuši arī Edgara Jansona piekrišanu palīdzēt noskaidrot, vai 2010. gadā ir vai nav noticis kukuļa izspiešanas mēģinājums, kas, iespējams, varētu būt saistāms ar Andra Amerika un Leonīda Loginova darbībām attiecībā uz velkoņa pakalpojumu sniegšanu Rīgas brīvostā.

2. Valsts ieņēmumu dienesta atbalsts Komisijas darbam.

Lai sekmētu Komisijas izvirzīto mērķu sasniegšanu, Komisijas locekļi vēlas uzdot jautājumus Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektorei Ilzei Cīrulei par Valsts ieņēmumu dienesta atbalstu Komisijas darbam.

Katrai sēdei tiešraidē varat sekot līdzi Saeimas mājaslapā.