Šodienas komisijas sēdē tika skatīts jautājums par iespējamu mediju ietekmēšanu un prettiesiskām manipulācijām ar sabiedrisko viedokli. Uz sēdi ieradās aicinātie lielāko mediju apvienību pārstāvji, kuri sniedza savu vērtējumu par prettiesisku manipulāciju ar sabiedrisko viedokli, izmantojot masu informācijas līdzekļus. Latvijas Žurnālistu savienību sēdē pārstāvēja tās valdes priekšsēdētājs Juris Paiders un valdes loceklis Imants Liepiņš, bet Latvijas Žurnālistu asociāciju – tās valdes priekšsēdētāja Rita Ruduša un valdes locekle Anda Rožukalne. Ierosinājumus par nepieciešamajiem likumdošanas grozījumiem mediju jomā sniedza Kultūras ministrijas Mediju nodaļas vadītāja Aiga Grišāne.

Šobrīd Kultūras ministrijā ir izveidota darba grupa, kura apkopo nepieciešamos likumdošanas grozījumus mediju jomā, lai tos iesniegtu apspriešanai Ministru kabinetā. Dotajā brīdi likums ir ļoti liberāls un neregulē interešu konfliktu starp medijiem un politiķiem. Lai uzlabotu mediju neatkarību, tiek apsvērta ideja par mediju atbalsta programmas izveidi. Lai mediju īpašniekus padarītu caurskatāmākus, nepieciešams ieviest jaunu regulējumu, un izveidot mediju reģistru - ar mērķi publiskot visus patiesā labuma guvējus. Kultūras ministrijas ieskatā lielāka loma jāpiešķir mediju pašorganizācijai, pieņemot vienotu žurnālistu ētikas kodeksu un izveidojot mediju ombudu.

Tika uzklausīts Imanta Liepiņa ziņojums par žurnālā “IR” publicēto sarunu fragmentos paustās informācijas atbilstību faktiem, kurā secināts, ka vairāk nekā 75% gadījumu minētā informācija nav apstiprinājusies ar faktiem. Ņemot vērā šo ziņojumu, uz nākošo Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdi tiks uzaicināti žurnāla “IR” pārstāvji, lai uzklausītu viņu skaidrojumus.