25. septembra komisijas sēdē tika skatīts jautājums par žurnālistu un redakcijas atbildību par sniegtās informācijas patiesumu. Uz komisijas sēdi ieradās žurnāla “IR” galvenā redaktore un AS “Cits medijs” valdes locekle Nellija Ločmele un žurnāla “IR” žurnālise Indra Sprance. Žurnāla “IR” pārstāvji komisijas sēdē ziņoja un rakstveidā iesniedza žurnāla “IR” paskaidrojumus par Rīdzenes sarunu publikāciju patiesumu.

Šis ziņojums satur žurnāla “IR” secinājumus par publiskotās informācijas atbilstību krimināllietas materiāliem, par valsts nozagšanas pazīmēm, par krimināllietas izbeigšanu, par iespējamu valsts nacionālās drošības apdraudējumu, par iespējamiem Satversmes pārkāpumiem un, iespējams, prettiesisku manipulāciju ar sabiedrisko viedokli, izmantojot masu informācijas līdzekļus, kā arī par žurnālistu un redakcijas atbildību par sniegtās informācijas patiesumu un publicētās informācijas un sarunās minēto faktu atbilstību realitātei.

Komisijas deputāti vienojās nākamo komisijas sēdi noturēt slēgtu, lai diskutētu par komisijas rīcībā esošo informāciju un turpmāko darba kārtību.