2.oktobra komisijas sēdē komisijas locekļi tikās aiz slēgtām durvīm, kur diskutēja par parlamentārās izmeklēšanas komisijas turpmākajiem darbības virzieniem.

Komisijas sēdē tās pieaicinātais konsultants Aldis Alliks iepazīstināja ar iespējamo komisijas galaziņojuma struktūru un jēdziena “valsts sagrābšana” iespējamo definīciju un pazīmēm. Komisijas locekļi vienojās par vienotas definīcijas jēdzienam “valsts sagrābšana” izveidošanu, tādējādi sniedzot sabiedrībai priekšstatu par šī jēdziena izpratni.

Būtiskākais šīs sēdes ietvaros bija uzzināt, kāda informācija jau ir komisijas rīcībā, un kādas personas vēl ir jāuzklausa. Plānojot darbu oktobrim, komisijas deputāti vienojās nākamo komisijas sēdi noturēt slēgtu, tajā uzklausot Drošības policijas un Satversmes aizsardzības biroja pārstāvju viedokļus par iespējamajiem valsts nacionālās drošības apdraudējumiem, vērtējot mediju telpā, tā sauktajās “oligarhu sarunās”, izskanējušo informāciju. Kāda no turpmākajām sēdēm tiks uzklausīts Satversmes tiesas pārstāvju viedoklis par iespējamajiem Satversmes pārkāpumiem saistībā ar mediju telpā izskanējušo informāciju “oligarhu sarunu” ietvaros.

Komisija nolēma, sākot ar novembri, aicināt “oligarhu sarunās” iesaistītās personas.