Parlamentārās izmeklēšanas komisijas 8.janvāra sēdē komisijas locekļi tikās aiz slēgtām durvīm, kurā apsprieda komisijas galaziņojuma projektu.

Komisijas sēdes sākumā tās konsultants Aldis Alliks iepazīstināja ar komisijas galaziņojuma projektu. Komisijas locekļi, eksperti un prokurors izteica savu viedokli un atsevišķus priekšlikumus jau sēdes gaitā. Komisija vienojās, ka līdz 11.janvāra dienas beigām, komisijas locekļi iesniegs savus priekšlikumus galaziņojuma projekta papildināšanai.

Nākamā komisijas sēde arī būs slēgta, jo tajā tiks turpināts darbs pie Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojuma projekta.