Parlamentārās izmeklēšanas komisijas 15.janvāra sēdē komisijas locekļi tikās aiz slēgtām durvīm, kurā izskatīja komisijas locekļu iesniegtos priekšlikumus par galaziņojuma projektu.

Komisijas darbs šodien bija ļoti saspringts un gandrīz sešu stundu ilgs. Komisijas locekļiem šodien bija jāpanāk vienošanās par kopumā 165 iesniegtajiem priekšlikumiem.

Nākamā komisijas sēde, kas būs pēdējā, notiks 18.janvārī, pēc Saeimas kārtējās sēdes, kurā komisijas locekļi tiksies, lai apstiprinātu Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumu galīgajā redakcijā.