LR Ģenerālprokuratūras atbilde - informācija par KL 300.panta piemērošanu